Signe Jonsson - Trainee 2017-2018

"Jag gillade möjligheten att få stöttning under första året och kunna fokusera på att utveckla mitt pedagogiska arbete, snarare än att bara "hinna med"."

Varför sökte du till Traineeprogrammet?
Jag gillade möjligheten att få stöttning under första året och kunna fokusera på att utveckla mitt pedagogiska arbete, snarare än att bara "hinna med".

Vad har traineeprogrammet inneburit?
Här har jag fått en god insyn i alla delar av skolverksamheten - ända från förskolan till gymnasiet. Jag tror att det kommer vara väldigt värdefullt att ha med sig. Jag vet ju exempelvis vad lärarna skickar med eleverna rent kunskapsmässigt från mellanstadiet och vad jag behöver skicka med eleverna till gymnasiet.

Det har också varit väldigt roligt att få driva ett eget skolutvecklingsprojekt och genomgå en ledarskapsutbildning. Varje vecka ses vi trainees och diskuterar saker som har hänt och olika dilemman man stöter på i vardagen som man inte har kunnat förbereda sig på i utbildningen. Det känns skönt att ha kollegor att bolla tankar och idéer med som sitter i samma situation. Det har även varit väldigt värdefullt att ha min mentor.

Vad har det inneburit att vara med under erfarna kollegors lektioner för att "lära av några av skolornas bästa lärare"?
Vi trainees har fått avsatt tid för att auskultera hos några av de bästa lärarna på Tibble och Täby Friskola. Det har varit otroligt givande. Vi har suttit med under lektioner för att observera våra kollegor och samspelet med eleverna. Det finns många små tips och tricks som går att använda oavsett ämne. Det är dessutom väldigt roligt att se hur det är för eleverna.

Jag har bland annat varit med om en kemilabb och en teaterlektion; ämnen som verkligen ligger långt ifrån mina egna men som har varit fantastiskt roliga att få insyn i. Det har varit givande att se hur andra lärare jobbar med feedback till elever, lektionsupplägg och ledarskapet i klassrummet. Jag upplever också att både lärare och elever tycker att det är kul när vi kommer och hälsar på.

Hur har upplägget med en egen mentor gått till?
Min mentor och jag träffas regelbundet varje vecka. Vi har avsatt tid för det i våra scheman. Hon har hjälpt mig med allt från lektionsplaneringar till hur jag ska hantera konflikter eller oförberedda saker som faktiskt händer i det här yrket. Hon har lång erfarenhet som lärare och har varit med om det mesta så det har varit ovärderligt att ha henne till hands när det behövs. Vi sitter dessutom i samma kontor så vi pratar regelbundet när frågor dyker upp. Det känns väldigt skönt att ha någon till hands som har som uppgift att hjälpa till.

Varför ska man söka till Traineeprogrammet?
Jag tycker att man ska söka till programmet om man vill ha en bra start på sin karriär som lärare och letar efter en plats där fokus är på att man ska utvecklas som lärare och ledare i klassrummet. Jag ser det här som en investering i mig själv inför framtiden för jag kommer att vara mycket bättre förberedd för yrket än om jag hade börjat med en vanlig tjänst.

Vad händer efter traineeåret?
Efter traineeåret övergår min tjänst till en helt vanlig tjänst. Jag vill gärna arbeta tillsammans med mina traineekompisar och hoppas att vi kan hitta tid för att fortsätta ses och diskutera vad som händer och lösningar på problem som uppstår. Min mentor kommer jag fortsätta att ha en nära kontakt med även om jag kommer stå på mina egna ben då.

Finns det något annat som den som är intresserad av tjänsten borde få veta?
Förutom att det hittills har varit väldigt lärorikt så har det varit fantastiskt kul!

Undervisar i: Svenska och engelska på Täby Friskola, Enhagen
Lärarexamen från: Stockholms Universitet