Fernando Holmqvist Amu - Trainee 2017-2018

"Det är många delar i läraryrket som man aldrig riktigt berör under utbildningen men som är stora delar av arbetet. De har vi fått möjlighet att diskutera och lära oss under traineeprogrammet."

Varför sökte du till Traineeprogrammet?
Jag sökte därför att det lockade att få en riktigt bra start på lärarkarriären. Jag har många "äldrekursare" som berättat skräckhistorier om deras första år om lärare, traineeprogrammet tyckte jag lät som motsatsen. För min del lockade bland annat att ges tid till att lära känna flera olika delar av organisationen samt möjligheten att auskultera duktiga pedagoger.

Vad har traineeprogrammet inneburit?
För min del har det inneburit en helt annan insikt i dels företaget i stort, men även i rollen som lärare och övriga dimensioner av läraryrket. Det är många delar i läraryrket som man aldrig riktigt berör under utbildningen men som är stora delar av arbetet. De har vi fått möjlighet att diskutera och lära oss under traineeprogrammet.

Även att få bolla idéer och situationer med andra nyexaminerade lärare som upplever samma saker har varit guld värt att få möjlighet till. Detta har stärkt oss på många plan upplever jag då vi alla har lite olika infallsvinklar men snarlika utmaningar som uppstår.

Berätta om den ledarskapsutbildning som ni har fått gå
Ledarskapsutbildningen har varit riktigt bra med tanke på de konkreta verktyg vi har fått samt verklighetsbaserade case vi har arbetat med. Detta har gjort att jag har känt en annan säkerhet inför olika situationer som har uppstått under terminens gång.

Hur har samarbetet med din mentor gått till?
Jag och min mentor undervisar i samma ämnen, något som varit till stor hjälp för mig under min första termin som lärare då jag fått bra stöd och handledning genom flera moment och utmaningar. Vi arbetar väldigt tajt så handledningen har för oss blivit mer hela tiden snarare än under avsatta mötestider – det har funkat bra för oss.

Varför ska man söka till Traineeprogrammet?
Jag tycker att man ska söka till Traineeprogrammet om man har ambitioner att bli en riktigt duktig lärare och pedagog. Detta anser jag, görs just i samarbete med andra, därför är Traineeprogrammet en ypperlig chans!

Undervisar i: Idrott & Hälsa 1, Träning och tävlingslära 1 & 2, Tibble Gymnasium
Lärarexamen från: Gymnastik & Idrottshögskolan