Brooke Althage - Trainee 2017-2018

"Traineeprogrammet ger lite extra tid och utrymme att fortsätta lära sig att vara en lärare och komma in i lärarrollen. Vi får ovärderligt stöd från ledningen, från handledarna och från varandra vilket bidrar till att bygga självförtroende."

VAD HAR TRAINEEPROGRAMMET INNEBURIT?
Traineeprogrammet ger en bra struktur när man börjar som nyexaminerad lärare. Genom traineeprogrammet känns det som att vi har fått bra kontakt med skolledningen och många andra på skolan som man kanske skulle inte ha träffat annars.
Det har också varit en stor trygghet att tillhöra traineegruppen. Tillsammans har vi stöttat varandra och kunnat bolla saker. Det har varit skönt att kunna vända sig till kollegor som möter samma typ av utmaningar.

BERÄTTA OM DET SKOLUTVECKLINGSPROJEKT SOM DU DRIVER.
Jag driver ett projekt som handlar om att skapa förutsättningar för samarbete mellan de olika utbildningsprogrammen för att utveckla en ämnesövergripande undervisning för att gynna lärandet. Mitt uppdrag är att tillsammans med lärarna för de naturvetenskapliga ämnena hitta moment som jag kan koppla till undervisningen i Engelska. Projektet påbörjades av en kollega som är förstelärare i Engelska innan jag kom till Tibble men jag har sedan fått driva projektet själv.

VAD HAR DET INNEBURIT ATT VARA MED UNDER ERFARNA KOLLEGORS LEKTIONER FÖR ATT "LÄRA AV NÅGRA AV SKOLORNAS BÄSTA LÄRARE"?
Auskulteringen har varit ett bra sätt att lära sig "Tricks of the trade". Det är lärorikt att få se lärarnas olika pedagogiska stilar samt hur olika de hanterar situationer som uppstår i klassrummet. Dessutom har det varit ett bra sätt att lära känna och träffa lärare inom olika program och som undervisar andra ämnen än de jag själv undervisar i.

HUR HAR DET VARIT ATT HA EN HANDLEDARE?
Stödet från min handledare har verkligen varit värdefullt. Det är en säkerhet att ha någon som har gått igenom samma saker, som förstår, och som kan ge råd om allt möjligt. Om man inte hade en tilldelad handledare så kanske man inte skulle våga fråga lika mycket.

VARFÖR SKA ANDRA SÖKA TILL TRAINEEPROGRAMMET?
Traineeprogrammet ger lite extra tid och utrymme att fortsätta lära sig att vara en lärare och komma in i lärarrollen. Vi får ovärderligt stöd från ledningen, från handledarna och från varandra vilket bidrar till att bygga självförtroende.

Undervisar i: Engelska & Franska på Tibble Gymnasium