Traineeprogrammet

Som trainee får du

  • En förstelärare som mentor
  • Gå en skräddarsydd ledarskapsutbildning
  • Möjlighet att bygga nätverk mellan dig, dina traineekollegor och medarbetare i skolans samtliga delar
  • Extra lektionsplaneringstid
  • Driva ett eget skolutvecklingsprojekt
  • Auskultera några av våra skickligaste lärare och chefer
  • Möjlighet att lära känna hela koncernen - delta i allt från fritids till styrelsemöten.

 

Traineeprogrammet

Att vara trainee innebär att du erbjuds en unik möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll. För att starten som lärare ska bli den bästa möjliga och för att förbereda dig för din framtida karriärsutveckling i skolan kombinerar du din undervisning med extra tid för kompetensutveckling.

Tillsammans med dina traineekollegor får du chansen att utveckla en bred kunskap om vår verksamhet och möjliga utvecklingsvägar inom hela koncernen med förskolor, grundskolor och gymnasium. Samtidigt skapar du dig en bra grund att stå på inför framtiden.

Som trainee får du lära känna samtliga delar av vår verksamhet från förskolan till gymnasiet och auskultera erfarna medarbetare, ledare och chefer. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter och utöka ditt nätverk. Tillsammans med förstelärare eller självständigt kommer du att arbeta med skolutveckling i ett vetenskapligt projekt.

Under din traineeperiod kommer du även gå en ledarskapsutbildning framtagen och skräddarsydd för vårt traineeprogram. Genom utbildningen får du möjlighet att utveckla din ledarroll i klassrummet.

För att ge dig en bättre start som ny lärare ger vi dig dessutom extra lektionsplaneringstid. Hos oss ska det vara roligt att påbörja sin karriär som lärare och det är viktigt för oss att du mår bra.

Under ditt år som trainee hos oss har du en erfaren förstelärare som mentor. Din mentor hjälper dig tillrätta och är ditt stöd under hela traineeperioden. Programmet anpassas utifrån din kompetens, dina ambitioner och dina intresseområden.

 

Syftet med Traineeprogrammet

 - ge dig den bästa starten för en karriär i framtidens skola.
 - ge dig möjlighet att bygga nätverk mellan dig, dina traineekollegor och medarbetare i skolans samtliga delar.
 - stötta din personliga och yrkesmässiga utveckling.

Ansökan

Vem kan ansöka?

Traineeprogrammet riktar sig till dig som tar din lärarexamen under vårterminen 2020 eller till dig som jobbar som lärare dina första terminer under det nu pågående läsåret. 

Vi söker lärare med olika ämneskompetenser och med behörighet att undervisa i årskurser från förskola upp till gymnasiet samt fritidshemspedagoger.

 

Ansökan

Nästa traineeprogram startar i augusti 2020. Ansök senast 31 mars.

Din ansökan bör innehålla CV samt personligt brev. Skicka din ansökan till trainee@tibble.nu.

Anställning

Som trainee får du en tillsvidareanställning med en konkurrenskraftig fast månadslön. 20 procent av din tjänst vigs åt traineeprogrammet. 80 procent av din arbetstid arbetar du med ordinarie undervisning i dina ämnen eller klasser. Målet är att du efter traineeperioden blir en av våra medarbetare med sikte på att göra lärarkarriär inom koncernen.

Kontaktperson

Om du har några frågor om Traineeprogrammet är du varmt välkommen att ta kontakt med oss!

Nästa traineegrupp startar ht 2020. Ansök senast 31 mars.

Malin Eklöw
Ansvarig Traineeprogrammet

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"