Traineeprogrammet

Som trainee får du

  • En förstelärare som mentor
  • Gå en skräddarsydd ledarskapsutbildning
  • Möjlighet att bygga nätverk mellan dig, dina traineekollegor och medarbetare i skolans samtliga delar
  • Extra lektionsplaneringstid
  • Auskultera några av våra skickligaste lärare och chefer
  • Möjlighet att lära känna hela koncernen - delta i allt från fritids till styrelsemöten.

 

Traineeprogrammet

Att vara trainee innebär att du erbjuds en unik möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll. För att starten som lärare ska bli den bästa möjliga och för att förbereda dig för din framtida karriärsutveckling i skolan kombinerar du din undervisning med extra tid för kompetensutveckling.

Tillsammans med dina traineekollegor får du chansen att utveckla en bred kunskap om vår verksamhet och möjliga utvecklingsvägar inom hela koncernen med förskolor, grundskolor, gymnasium och yrkesutbildningar. Samtidigt skapar du dig en bra grund att stå på inför framtiden.

Som trainee får du lära känna samtliga delar av vår verksamhet från förskolan till yrkeshögskolan och samtidigt auskultera och lära känna erfarna medarbetare, ledare och chefer. Du får möjlighet att utbyta erfarenheter och utöka ditt nätverk.

Under din traineeperiod kommer du även gå en ledarskapsutbildning framtagen och skräddarsydd för vårt traineeprogram. Genom utbildningen får du möjlighet att utveckla din ledarroll i klassrummet.

För att ge dig en bättre start som ny lärare ger vi dig dessutom extra lektionsplaneringstid. Hos oss ska det vara roligt att påbörja sin karriär som lärare och det är viktigt för oss att du mår bra.

Under ditt år som trainee hos oss har du en erfaren kollega som mentor. Din mentor hjälper dig tillrätta och är ditt stöd under hela traineeperioden. Programmet anpassas utifrån din kompetens, dina ambitioner och dina intresseområden.

Syftet med Traineeprogrammet

 - ge dig den bästa starten för en karriär i framtidens skola.
 - ge dig möjlighet att bygga nätverk mellan dig, dina traineekollegor och medarbetare i skolans samtliga delar.
 - stötta din personliga och yrkesmässiga utveckling.

Ansökan

Vem kan ansöka?

Traineeprogrammet riktar sig till dig som tar din lärarexamen under pågående läsår eller till dig som jobbar som lärare dina första terminer under det nu pågående läsåret.

Vi söker lärare med olika ämneskompetenser och med behörighet att undervisa i årskurser från förskola upp till gymnasiet samt fritidshemspedagoger.

 

Ansökan

Nästa traineeprogram startar i augusti 2021. Sista ansökningsdag har passerat. Nästa ansökansperiod inleds januari 2022.

Anställning

Som trainee får du en tillsvidareanställning på en av våra skolor med en konkurrenskraftig fast månadslön. Du undervisar i något lägre grad än ordinarie tjänster under första året och lägger resterande tid på traineeprogrammets kompetenshöjande aktiviteter. Målet är att du efter traineeperioden är en tryggare lärare med inblick i hur du kan göra lärarkarriär inom koncernen.

Kontaktperson

Om du har några frågor om Traineeprogrammet är du varmt välkommen att ta kontakt med oss!

Malin Eklöw
malin.eklow@cedergrenska.se
Marknads- och kommunikationschef

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"

Vilka är vi?

Tibble Gymnasium är en del av Cedergrenska. Cedergrenska är en skolkoncern i Stockholm med ambitionen att driva utbildning av högsta kvalitet för barn och elever från förskolan till eftergymnasiala utbildningar.

Våra verksamheter drivs av starkt engagerad personal som varje dag arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för ett livslångt lärande för våra förskolebarn, grundskoleelever och gymnasieelever. Den geografiska närheten mellan våra förskolor och skolor ger möjlighet till samarbete, utbyte och utveckling mellan lärare och pedagoger, årskurser och stödfunktioner för den bästa skolgången för eleverna.

Läs mer om Cedergrenska här:
www.cedergrenska.se

Våra skolor:
Marina Läroverket, Stockholms Idrottsgymnasium, Tibble Gymnasium, Almaskolan, Fredsborg Förskola, Fredsborgskolan, Täby Friskola, Täby Förskola.