Beteendevetenskap

På inriktningen Beteendevetenskap fördjupar du dig i människans beteende. Här läser du ämnen som psykologi, sociologi samt ledarskap och organisation. Du kommer få bättre förståelse för vad som ligger bakom människors beslutsfattande. Efter dina tre år på inriktningen beteendevetenskap är du mer än redo för att fortsätta studera vid universitet och högskola.