Naturvetenskap och Samhälle

Inriktningen naturvetenskap och samhälle väljer du som vill ha ett mer tvärvetenskapligt perspektiv i utbildningen. Genteknik och global uppvärmning är exempel på dagsaktuella frågor som är viktiga ur både ett naturvetenskapligt och ett samhällsvetenskapligt perspektiv.

Med goda kunskaper inom geografi, biologi och samhällskunskap kommer du bland annat få möjlighet att forska om hur vårt samhälle kommer påverkas av klimatförändringarna, hur människan drabbas av krisen inom biologisk mångfald och om vad vi kan göra för att minska vårt ekologiska fotavtryck.