Naturvetenskap och Samhälle

På inriktningen Naturvetenskap och Samhälle får du förståelse för kopplingen mellan miljöproblem och samhället. Med goda kunskaper inom geografi, biologi och samhällskunskap kommer du få möjlighet att forska om hur vårt samhälle kommer påverkas av klimatförändringarna, hur människan drabbas av krisen inom biologisk mångfald och om vad vi kan göra för att minska vårt ekologiska fotavtryck.