Riktlinjer för Covid-19

Information och riktlinjer för Covid-19

Under den fortsatt rådande pandemin informerar vi om följande:

  • Vid förkylningssymtom - stanna hemma. Ta covid-19-test om symtomen kvarstår efter 24 timmar.
  • Vid ett positivt covid-19-test - stanna hemma i sju dagar tills symtomen upphör. Efter att du är symtomfri, stanna hemma ytterligare minst 48 timmar.
  • Om du har covid-19 utan symtom ska du vara hemma i sju dagar.
  • Vid ett negativt covid-19-test är du välkommen till skolan om du för övrigt är frisk.
  • Är någon i familjen sjuk i covid-19, stanna hemma i sju dagar. 
  • Elever på skolan: meddela till skolsköterska via mentor om du har covid-19, allt enligt gällande smittskyddsregler.
  • Var noga med att tvätta och sprita händer, hålla avstånd och stanna hemma om du är sjuk!

Vi vill göra er uppmärksamma på att följa ovan angivna råd, då spridningen i samhället har ökat den senaste tiden.

Till er föräldrar:

  • Hjälp till att begränsa era ungdomars sociala kontakter, d.v.s.undvik stora fester eller andra sammankomster som kan sprida smitta.
  • Om ni har varit utomlands, särskilt i områden där man ser en ökad smitta, var extra uppmärksam på symtom och följ rekommendationerna enligt ovan.