Vad betyder hållbarhet?

Begreppet hållbarhet kan kännas stort och svårt att begripa. Här nedan har några av våra lärare försökt definera och förklara begreppet som innefattar så mycket.

 

Karin Saxén, biträdande rektor

För mig handlar det om att tänka till och tänka nytt. Att orka och våga förändra sig. Vi kan inte längre göra som våra föräldrar gjorde, vi behöver tänka nytt och lyssna på omvärldens varningssignaler. Sluta slösa, välja miljövänligt och göra sitt bästa för att vara med på omställningarna till ett hållbart samhälle.

 

Amanda Karlsson, lärare

För mig betyder hållbarhet ett samhälle som vi alla kan leva i tillsammans under en lång tid framöver. Det innefattar ju både sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. För mig känns just nu klimatet som det mest pressande. Genom att lösa miljöproblemen så skapar vi tid för oss själva att även lösa andra problem i vårt samhälle. Samtidigt så går de olika delarna av ett hållbart samhälle ihop och är svåra att separera, och det är viktigt att komma ihåg! Alla delar av ett samhälle hänger ihop.

 

Martin Hyrén, lärare

Hållbarhet handlar i grunden om rättvisa och jämlikhet. Ju mindre klyftorna mellan medborgarna är desto fler är det som får utbildning, tar aktiv del i vår demokrati och har råd och kunskap nog att faktiskt välja såväl miljövänliga som hälsosamma produkter.

 

Patrik Öhrstedt, studie- och yrkesvägledare

För mig handlar hållbarhet om att tillfredsställa dagens behov utan att framtida generationers behov ska äventyras. Att arbeta mot hållbar utveckling är en stor, men viktig, utmaning. För mig är FN:s 17 globala mål nyckeln till att uppnå detta, men för att nå de målen måste alla hjälpa till och man måste våga påverka sin omgivning till ett mer hållbart tankesätt. Hållbarhet för mig är även de små grejerna man kan göra i vardagen: att återvinna, handla ekologiskt, köpa begagnande produkter och undvika plast.