Andra projektveckan

Uppdrag avfallshantering

Tibble Campus Kistas andra projektvecka är igång och den här gången handlar det om avfallshantering. Eleverna har fått olika uppdrag som handlar om att ta reda på hur mycket avfall en viss organisation producerar eller undersöka hur reningsverk arbetar och jämföra olika tekniker.

Några av grupperna besöker sina gamla grundskolor för att undersöka hur eleverna respektive lärarna sköter sin avfallshantering. Andra grupper undersöker hur matvarubutiker hanterar sitt avfall och kommer med konkreta råd på hur de kan förbättra sig. Vissa av våra elever besöker reningsverk för att ta reda på hur utvecklingen sett ut och vad reningsverken själva har för planer inför framtiden.

Alla grupper skriver en uppsats och genomför en presentation med målet att få organisationen att ändra sin hantering av avfall och anamma förslagen som presenteras. I reningsverkens fall är målet att ge kunskap i hur vi ska bete oss för att reningsverken ska fungera så bra som möjligt.

Under den här projektveckan har vi samarbetat med Vattenfall som en av våra gruppen kommer göra ett besök på.