Nyrenoverade lokaler

Nu påbörjas arbetet med renoveringen av skolans lokaler.

 

Utformningen av lokalerna anpassas och inreds för att på bästa sätt stödja våra arbetssätt och ge utrymme för kreativitet och möten.

 

Klassrummen i den nya skolan är stora och inreds för att vara flexibla och med modern klassrumsutrustning. Med små och flyttbara bord kan vi enkelt arbeta enskilt, i mindre grupper och i storklass. Den samtalsdrivna undervisningen underlättas av storleken på klassrummen samt borden som efter en föreläsning lätt kan flyttas och ändras om.

 

Skolans övriga lokaler ska inbjuda till fortsatta samtal efter lektionerna. Här kommer det finnas cafésmiljöer, lugnare miljöer och helt tysta grupprum. Öppna ytor bidrar till att skapa trygga miljöer och gemensamma mötesplatser för både elever och vuxna.

 

Vårt arbetssätt vilar på forskning och beprövad erfarenhet och är vald för att på bästa sätt förmedla både kunskaper och medborgarkompetens, skolans dubbla uppdrag. Arbetssättet vilar på fyra pelare; formativ bedömning, samtalsdriven undervisning, projektarbete och kollektivt kollegialt lärande.

 

Kungsleden

Kista Science City, som är den del av Kista där Tibble Gymnasium öppnar, har länge varit ett ledande ICT-kluster i Europa. Här möts företag, offentlig verksamhet och akademi dagligen för samarbete och samverkan. Kungsleden är människor som skapar platser och upplevelser för människor. Genom att förvalta och utveckla attraktiva och hållbara platser ser vi till att människor får ett bättre och mer inspirerande arbetsliv. Som en av de största fastighetsägarna i Kista arbetar Kungsleden tillsammans med övriga fastighetsägare för att fortsätta utveckla Kista till en innovativ och levande plats. Här har Kista goda förutsättningar med stora etablerade företag, oslagbara kommunikationer och ett stort serviceutbud.

I Kista Science City finns redan en rad utbildningsverksamheter, till exempel är både Stockholms universitet och KTH etablerade här. Men vi på Kungsleden tror att det finns många fördelar med att samla fler utbildningsverksamheter på olika nivåer i samma område. Vi ser framför oss att Kista kommer bli ännu mer en ”utbildnings-hub” på sikt. Därför är vi extra glada att kunna välkomna Tibble Gymnasium till en av våra fastigheter i Kista!