Uppdaterade information öppet hus

Efter den senaste uppdateringen har vi beslutat att fortsätta erbjuda öppet hus till elever i årskurs 9 eftersom vi vill ta vårt ansvar för att underlätta deras beslut. Vi känner oss trygga med att vi kan säkerställa ett besök som följer folkhälsomyndighetens rekommendationer där våra besökare kan känna sig trygga. Vi följer utvecklingen och uppdaterar informationen om öppet hus löpande på hemsidan med reservation för förändringar.