Första projektveckan är igång!

Innan eleverna på Tibble Gymnasium Campus Kista går på höstlov ska de under en vecka arbeta i grupp med olika projekt utifrån de globala målen. Projektveckan är den första av fyra som kommer genomföras varje läsår på skolan och det ska både lära eleverna att arbeta i grupp men också se till att de har hållbar utveckling i fokus oavsett vilket program de läser. Martin Hyren är lärare i historia och samhällskunskap på skolan och han menar att projektveckorna är ett bra sätt att förbereda eleverna på hur deras arbetsliv kommer se ut.  

- Vi vet inte exakt vad vi kommer arbeta med i framtiden förutom att det med stor sannolikhet kommer handla om hållbar utveckling och att nå de globala målen, berättar Martin. Han förklarar att det därför är viktigt att veta hur man arbetar i grupp, hur man lär sig nya saker samt att man inte ska ge upp, vilket eleverna kommer arbeta med under sina projektveckor.  

Under läsårets första projektvecka kommer eleverna i ekonomi- och samhällsprogrammet jämföra jämställdhet idag med hur det såg ut vid sekelskiftet, för att på så sätt komma fram till hur vi ska nå de globala målen. Naturelevernas projekt handlar om det globala målet hälsa och välbefinnande. Deras uppgift är att analyser hur olika påbud under COVID-19, som munskydd och lockdown, påverkar den globala hälsan. Gemensamt för de olika programmen är att de i slutet av projektveckan ska presentera deras slutsatser med en film som inte bara ska synas på skolan, utan förhoppningsvis även kunna spridas och göra skillnad.  

- Syftet med projektveckorna är också att eleverna ska få göra avtryck, förklarar Martin som berättar att eleverna har i uppgift att kontakta riktiga aktörer i arbetslivet när de arbetar med sina projekt.