Elevrådet

På Tibble Campus Kista finns ett elevråd bestående av 2-3 elever från varje klass som arbetar för elevernas demokratiska rätt på skolan. De träffas med jämna mellanrum tillsammans med skolans rektor för att lyfta fram önskemål om förändring samt hitta sätt för att arbeta konstruktivt framåt. Elevrådet representerar alla elever på skolan och för fram deras åsikter för att göra Tibble Gymnasium Campus Kista så bra som möjligt ur elevernas perspektiv.