samarbete med vattenfall för hållbarhetsfrågor

Vi kan stolt gå ut med att säga att ett samarbete med Vattenfall kommer att äga rum för eleverna som jobbar i sin andra(2) projektvecka där klimatcoachen Lasse Ejeklint bidrar med sin expertis. Vi är otroligt glada över den här chansen och hoppas att detta kommer bli ett långsiktigt samarbete för att ge en relevant omvärldsbild av hur större bolag, samt individer jobbar/kommer jobba med hållbarhet. https://www.vattenfall.se/fokus/hallbarhet/lasse-ejeklint-klimatcoach/

Mer information om detta tillkommer under hösten.