Individuella val - EK

Du som går Ekonomiprogrammet kan välja bland följande individuella val-kurser:

Moderna språk 2 - 100p

Moderna språk 4 - 100p

Estetisk kommunikation - 100p

Idrott och Hälsa 2 - 100p

Engelska 7 - 100p

Matematik 3 - 100p (för EKJUR)

Matematik 4 - 100p (för EKEKO)

Naturkunskap 2 - 100p

Internationella relationer - 100p 

Miljö- och energikunskap - 100p 

Hållbart samhällsbyggande - 100p