Individuella val - SA

Du som går Samhällsvetenskapsprogrammet kan välja bland följande individuella val-kurser:

Moderna språk 3 - 100p

Moderna språk 5 - 100p

Estetisk kommunikation - 100p

Idrott och Hälsa 2 - 100p

Engelska 7 - 100p

Matematik 3 - 100p

Naturkunskap 2 - 100p

Internationella relationer - 100p

Miljö- och energikunskap - 100p

Internationell ekonomi - 100p