Individuella val - NA

Du som går Naturvetenskapsprogrammet kan välja bland följande individuella val-kurser:

Moderna språk 2 - 100p 

Moderna språk 4 - 100p

Estetisk kommunikation - 100p

Idrott och Hälsa 2 - 100p

Engelska 7 - 100p

Matematik 4 - 100p (för NASAM)

Matematik 5 - 100p

Internationella relationer - 100p

Naturvetenskaplig specialisering - 100p (för NASAM)

Internationell ekonomi - 100p

Retorik - 100p