Om skolan

Tibble Gymnasium Campus Kista (TCK) är en skola som ska kännas viktig för elever, föräldrar och personal. Vi vill, tillsammans med dig, utveckla en bra och trygg skola till att bli en plats för undervisning i toppklass.

Under tre års tid kommer du som väljer TCK att få en gymnasieutbildning av högsta kvalitet som förbereder dig för högre studier och den framtida arbetsmarknaden. Våra lärare är med dig hela vägen och vi vill inspirera dig till att ta reda på vem du är, vad du vill och vad du kan!

På TCK kombinerar vi traditionell klassrumsundervisning med verklighetsnära projektarbeten. Elever och lärare samverkar ämnesövergripande för att du som elev ska se hur saker hänger ihop och påverkar varandra. Här arbetar du med skarpa case där målsättningen är att träna dig i att forska, undersöka och ifrågasätta. Vi bjuder in företag, organisationer och sakkunniga till att bidra med kunskap och inspirera våra elever. För att redovisa dina kunskaper kombineras skriftliga prov med kreativa redovisningar i olika former.

Vi utbildar unga vuxna till drivande, företagsamma, kritiskt tänkande människor med empatisk förmåga och förståelse för olika människors olika resurser, åsikter, bakgrund och läggning. Skolan har plats för 400 elever och storleken gör det möjligt för dig att lära känna elever från många olika klasser samtidigt som du får utrymme att vara dig själv. Vi lägger stort fokus på att du ska kunna känna arbetsro på lektionerna och få möjlighet till det stöd du behöver i dina studier.

Tibble Gymnasium ger dig den bästa tänkbara grunden inför framtiden. Kunskap och lärande är i fokus och du ska som elev känna att det är värt att satsa din gymnasietid på Tibble. Vi vill att du ska vara stolt och nöjd med din tid och dina betyg när du lämnar oss för vidare högskolestudier.

Välkommen att söka till något av våra program!