Om skolan

Vill du vara med och förändra världen?

Tibble Gymnasium Campus Kista (TCK) är en skola som ska kännas viktig för elever, föräldrar och personal. Skolan har en stark framåtsyftning för att inge styrka och hopp. Vi har fokus på en hållbar framtid med de globala målen i centrum och ska vässa elevernas kunskaper om hur man förändrar världen.

Under tre års tid kommer du som väljer TCK att få en gymnasieutbildning av högsta kvalitet som förbereder dig för högre studier och den framtida arbetsmarknaden. Dessutom får du lära dig att forska, driva opinion, ta till dig ny kunskap och sprida den. Du kan och vill göra skillnad för dig själv och andra på ett positivt och värdefullt sätt.

På TCK får du som är elev redskap för att skapa förändring. Vi vill utveckla dig, både som ledare, drivande gruppmedlem och till en person som vet hur man förändrar något och dessutom vågar förändra – här får du chansen att bli en riktig changemaker!

På TCK kombinerar vi traditionell klassrumsundervisning med verklighetsnära projektarbeten. Elever och lärare samverkar ämnesövergripande för att du som elev ska se hur saker hänger ihop och påverkar varandra. Vi bjuder in bland annat forskare, sakkunniga och politiker och sätter dem i ”heta stolen” för att kartlägga om vi lärt oss tillräckligt och om någon kanske fattar felaktiga beslut. Här arbetar du med skarpa case där målsättningen är att träna dig i att forska, skapa frågeställningar för att undersöka och ifrågasätta vad som sker i samhället och på jorden. För att redovisa dina kunskaper kombineras skriftliga prov med kreativa redovisningar i olika former. Här får du träna din förmåga att tala, presentera och skriva.

På TCK utbildar vi unga vuxna till drivande, företagsamma, kritiskt tänkande människor med empatisk förmåga och med en människosyn och värdegrund som innebär en stor tolerans och förståelse för olika människors olika resurser, åsikter, bakgrund och läggning.

Tibble Gymnasium Campus Kista är en skola för dig som vill bidra till att göra världen bättre. När den ekologiska krisen stundar, när demokratin hotas i många delar av världen, när det ekonomiska systemet inte längre fungerar för alla, behöver vi dig som vill kämpa med att hitta och implementera lösningar som löser dagens problem och som skapar mer hållbara samhällen.