Patrik Öhrstedt - SYV

"Att göra eleverna så förberedda som möjligt för den framtid som väntar dem efter gymnasiet, det driver mig varje dag."

Vad är det bästa med ditt jobb?

Det är så otroligt givande att hjälpa eleverna och öppna nya perspektiv för dem. Som studie- och yrkesvägledare finns du där för att eleverna bland annat ska få hjälp i val om eftergymnasiala vägar, men också som stöd för eleverna att självständigt hitta information som kan guida dem i det vuxna livet. Att göra eleverna så förberedda som möjligt för den framtid som väntar dem efter gymnasiet, det driver mig varje dag.

 

Har du drivit något projekt inom skolan som betytt extra mycket för dig?

Ett projekt jag drivit heter ’’Veckans yrke’’, och syftar till att uppmärksamma olika yrken. Varken som elev eller senare som vuxen är det lätt att ha koll på alla de olika yrken som finns och detta projekt ska fungera som något av en intresseväckare. Med ’’Veckans yrke’’ uppmärksammas ett nytt yrke varje vecka. En kort beskrivning av yrket ges, vilken utbildning som krävs för att komma dit och vilken efterfrågan det finns på yrket på arbetsmarknaden. Önskar eleven mer fördjupad information om yrket kommer de till mig. Eleverna har även möjlighet att själva tipsa om yrken de tycker vore viktiga att uppmärksamma för sina skolkamrater. En elev som går hela gymnasietiden på skolan kommer uppmärksammas om bortåt 100 olika yrken.

 

Berätta om ett möte med en elev som påverkat dig. 

Jag träffade en elev som helt hade tappat hoppet om sin framtid. Eleven hade flera icke godkända betyg och kände sig sviken av både samhället och skolan. I mötet med eleven började vi prata om elevens intressen, där det framkom att dans och sång var en stark passion. Det fanns även en dröm om att lämna Stockholm och flytta härifrån. I samband med detta presenterade jag att det fanns folkhögskolor med inriktning på just sång och dans, som dessutom hade internatboende. Att eleven alltså kunde kombinera betygskomplettering med sina fritidsintressen och dessutom få möjlighet att byta ort. Den lycka som infann sig hos eleven när jag presenterade detta är närmast obeskrivlig. Det fanns en framtid, ändå. Det är samtal som berörde mig mycket och bekräftade vikten av studie- och yrkesvägledning i skolan.

 

Varför ska man välja Campus Kista?

Campus Kista är för dig som gillar att arbeta i grupper, brinner får hållbarhet, vågar utmana och är kreativ. Skolans nyrenoverade lokaler och klassrum har en öppen planlösning som tillåter en modern och integrerad undervisning som bland annat tillåter läraren att undervisa på flera platser i klassrummet. Och såklart kommer alla elever mötas av en studie- och yrkesvägledare som brinner för deras framtid. Campus Kista är en skola som är rätt i tiden. Det har aldrig varit så viktigt som nu att sträva mot en hållbar utveckling, och du kan vara en del i att nå dit.