Martin Hyrén - Historia & Samhällskunskap

”Det är kanske just det som är det bästa med mitt jobb, variationen. Det blir aldrig tråkigt. Kreativiteten i planeringsarbetet, nerven i föreläsningssituationen och inte minst att man hela tiden får lära sig nya saker tillsammans med eleverna i projektfasen.” 

Vad var det som gjorde att du ville bli lärare?

Mats Ahnfors, min lärare i SO när jag gick i nian. Han hade arbetat för SIDA och hade fantastiska historier från världens alla hörn. Vi lärde oss oerhört mycket men framförallt var han rättvis och såg även de elever som gömde sig längst bak. Han gav liksom alla en ny chans och det har format mig. 

 

Vad är det bästa med ditt jobb?

Oj, det är så många olika delar. Och det är kanske just det som är det bästa med mitt jobb, variationen. Det blir aldrig tråkigt. Kreativiteten i planeringsarbetet, nerven i föreläsningssituationen och inte minst att man hela tiden får lära sig nya saker tillsammans med eleverna i projektfasen. 

 

Har du drivit något projekt inom skolan som betytt extra mycket för dig?

Förutom projektet med att starta Tibble Gymnasium Campus Kista (för det är både det roligaste och viktigaste projekt jag varit med på) så är det nog utvecklandet av en samtalsdriven typ av undervisning på skolan. En typ av undervisning som är oslagbar vad gäller att både förmedla kunskap och medborgarkompetens. Och medborgarkompetens (kunskapen om och tillit till demokratin) är precis det som krävs om vi skall nå hållbarhetsmålen i Agenda 2030. 

 

Vad betyder hållbarhet för dig?

Hållbarhet handlar i grunden om rättvisa och jämlikhet. Ju mindre klyftorna mellan medborgarna är desto fler är det som får utbildning, tar aktiv del i vår demokrati och har råd och kunskap nog att faktiskt välja såväl miljövänliga som hälsosamma produkter.   

 

Varför ska man välja Tibble Gymnasium Campus Kista?

På Tibble Gymnasium Campus Kista (TCK) arbetar vi tillsammans för att ge varje elev de verktyg som krävs för att hen skall kunna vara med och förändra vårt samhälle och forma vår gemensamma framtid. Du som väljer TCK måste ha modet och viljan att vara med och förändra världen. Du gillar att samtala för att lära dig om och hitta lösningar på samhällsproblem. Du vill arbeta tillsammans med andra i ämnesöverskridande projekt. Du har modet att vara med och ställa politiker, tjänstemän och företag mot väggen och kräva att de steppar upp för att nå en hållbar framtid.