Amanda Karlsson - Engelska, Filosofi & Historia

”Jag har själv alltid älskat att gå i skolan och varit nyfiken på att lära mig nya saker. Jag hoppas på att kunna förmedla den glädjen för kunskap och lärande till eleverna och kunna visa vilken nytta och användning man kan ha av den.”

Vad är det bästa med ditt jobb?

Som lärare träffar man nya elever varje år, och det är en del av charmen. Alla elever påverkar en på olika sätt och bidrar till att göra mig till en bättre lärare just för att de är olika och reagerar på min undervisning på olika vis. Det bästa är känslan när man har lyckats förmedla någon typ av kunskap och man ser hur eleven har förstått och uppskattar det. Det finns alltid en häftig wow-känsla när det känns som att man har nått fram och, på kliché-språk, “öppnat ögonen” för dem.

 

Vad betyder hållbarhet för dig?

För mig betyder hållbarhet ett samhälle som vi alla kan leva i tillsammans under en lång tid framöver. Det innefattar ju både sociala, ekonomiska och ekologiska aspekter. För mig känns just nu klimatet som det mest pressande. Genom att lösa miljöproblemen så skapar vi tid för oss själva att även lösa andra problem i vårt samhälle. Samtidigt så går de olika delarna av ett hållbart samhälle ihop och är svåra att separera, och det är viktigt att komma ihåg! Alla delar av ett samhälle hänger ihop.

 

Varför ska man välja Campus Kista?

På vår skola kommer du få en utbildning som förbereder dig för en verklighet som alla i vårt samhälle står inför idag - en framtid med klimatförändringar och sociala, kulturella och ekonomiska sammansättningar och system under förändring. Du kommer genom vår undervisning få möjligheter att utmana dig själv i projekt och ta individuellt ansvar. Det är en skola för dig som är nyfiken och vill undersöka vårt samhälle - för att i slutändan finna lösningar och förbättringar för att förändra den.