Natalie Wahlström - Trainee 2017-2018

"Traineeprogrammet har gett mig goda möjligheter att utvecklas till att bli en sådan lärare jag strävar efter att vara – en lärare som engagerar och inspirerar sina elever."

VARFÖR SÖKTE DU TILL TRAINEEPROGRAMMET? 
Jag sökte traineeprogrammen för att jag var nyfiken på vad det var för något. Jag hade aldrig hört om något liknande inom skolvärlden tidigare och tyckte att det lät intressant med en tjänst där jag både kan undervisa och fortsätta utbilda mig.

VAD HAR TRAINEEPROGRAMMET INNEBURIT OCH HUR SKILJER DET SIG FRÅN ETT "VANLIGT" INTRODUKTIONSÅR? 
Traineeprogrammet har gett mig goda möjligheter att utvecklas till att bli en sådan lärare jag strävar efter att vara – en lärare som engagerar och inspirerar sina elever. För att bli en engagerande och inspirerande lärare visste jag från början att jag ville ha en mentor och schemalagd tid som vi kan träffas vid, det har jag fått här.

Något som skiljer traineeprogrammet från ett introduktionsår är att jag som trainee är med och driver ett skolutvecklingsprojekt. Som trainee får vi även en kompletterande ledarskapsutbildning, delta i regelbundna traineeseminarium, samt tid att auskultera hos flera erfarna lärarkollegor. Dessa auskultationer tycker jag har gett mig massor av didaktiska tips och idéer på hur jag kan utforma mina lektioner och specifika uppgifter, även om lärarna inte alltid har min ämneskombination.

VAD FÖR SKOLUTVECKLINGSPROJEKT DRIVER DU?
Jag driver tillsammans med min traineekollega Signe Jonsson ett skolutvecklingsprojekt som handlar om bedömning för lärande (formativ bedömning). Projektet hade redan dragits igång av förstelärarna på skolan vilket var skönt då vi kan samarbeta med dem.

Jag och Signe har under höstterminen genomfört en kartläggning om inställningen till bedömning för lärande, samt hur lärarna i dagsläget arbetar med bedömning för lärande. Detta har gjorts med hjälp av en digital enkät som vi har sammanställt och skrivit en rapport om.

Vi hoppas att resultaten vi kommit fram till ska ligga till grund för det fortsatta arbetet med bedömning för lärande. I vår vill vi göra ytterligare en undersökning för att mäta hur arbetet gått under året.

Detta projekt innebär även att jag som enskild lärare lägger lite mer tid på att utforma undervisningsområden och enskilda uppgifter på ett sätt som kan hjälpa eleverna att förstå vilka kunskaper som förväntas av dem och hur de kan jobba för att utveckla dem.

VAD HAR DET INNEBURIT ATT VARA MED UNDER ERFARNA KOLLEGORS LEKTIONER FÖR ATT "LÄRA AV NÅGRA AV SKOLORNAS BÄSTA LÄRARE"?
Auskulteringen har inneburit att jag fått massor av didaktiska tips och idéer på hur jag kan utforma uppgifter och lektionsupplägg i min undervisning. Vi auskulterar på alla enheter vilket innebär att jag ser hur lärarna arbetar med elever som är allt ifrån 7 år gamla till 19 år gamla, samt i en mängd olika ämnen. Det har varit särskilt intressant att se hur låg-och mellanstadielärare arbetar då de har väldigt många pedagogiska knep för att aktivera och stödja eleverna. De har även väldigt varierade moment under en och samma lektion vilket jag nu försöker använda mig av i min undervisning. Gymnasieundervisningen är intressant då jag får en insyn i vilka kunskaper mina elever förväntas kunna efter högstadiet där jag undervisar.

HUR GÅR LEDARSKAPSUTBILDNINGEN TILL?
Den ledarskapsutbildning som vi trainees går utgörs av åtta tillfällen som ligger utspritt över året. Varje tillfälle fokuserar på en del av ledarskapsrollen såsom coaching, grupprocesser och konflikthantering. Utbildningstillfällena är utformade som en blandning av föreläsning och seminarium där vi presenteras av någon strategi som vi sedan tillsammans försöker applicera på vår praktik som lärare.

Utöver detta ska vi till varje tillfälle ta med ett case med någon utmaning vi stött på som vi vill ha hjälp med att reda ut och försöka lösa. Jag har själv fått hjälp med ett case och kände mig stärkt av att lyfta caset då de andra kunde känna igen sig i utmaningen och ville komma på en lösningsorienterad strategi som vi alla kan använda oss av.

HUR HAR DET TAGITS EMOT AV ANDRA KOLLEGOR PÅ SKOLAN, ELEVER OCH VÅRDNADSHAVARE ATT DU ÄR TRAINEE? 
Konceptet med ett traineeprogram för lärare är, precis som för mig, nytt för andra. Jag har fått frågor från kollegor, vårdnadshavare och elever vad det egentligen innebär. När jag förklarat får jag ofta följdfrågan "så du pluggar fortfarande?" Efter ytterligare en förklaring möts jag av positiva kommentarer såsom "oj men det låter ju väldigt bra, är detta vanligt? Det låter ju som något alla borde vilja ha", eller "vad skönt att ha en sådan tjänst första året som nyexaminerad".

Innan jag tackade ja till tjänsten pratade jag med Lärarnas Riksförbund om det här traineeprogrammet. De hade inte heller hört om ett sådant koncept inom skolvärlden tidigare, men sa också att det låter väldigt givande och att introduktionsår borde fungera så för alla nyexaminerade lärare.

Undervisar i: Samhällskunskap, religionskunskap, historia, geografi, Täby Friskola, Enhagen.
Lärarexamen från: Ämneslärarutbildning med inriktning mot grundskolans senare år 7-9, Uppsala Universitet.