Vad har jag för meritvärde?

För att räkna ihop ditt meritvärde som du söker en gymnasieplats med lägger du ihop poängen för dina 16 eller 17 högsta betyg. Detta blir ditt meritvärde.

A=20 p

B=17,5 p

C=15 p

D=12,5 p

E=10 p

 

Du som läser moderna språk och har lägst betyget E får räkna detta som ett 17:e betyg. Elever antas i turordning där högst poäng/betyg kommer in först.