Antagningsgränser & Median

Vad krävs för att komma in?

Behörighetskraven för de högskoleförberedande programmen är godkänt (lägst E) i engelska, matematik, svenska eller svenska som andraspråk samt godkända betyg i ytterligare nio ämnen.

Ekonomi-, Humanistiska- och Samhällsvetenskapsprogrammet

Fyra av de nio ämnena ska vara geografi, historia, religionskunskap och samhällskunskap.

 

Naturvetenskaps- och Teknikprogrammet

Tre av de nio ämnena ska vara biologi, fysik och kemi.

 

Estetiska programmet

De nio ämnena är valfria.

 

Särskilda antagningskrav och tester

kan förekomma till utbildningar inom det estetiska området, spetsutbildningar och idrottsprogram.

 

 

Vad har jag för meritvärde?

För att räkna ihop ditt meritvärde som du söker en gymnasieplats med lägger du ihop poängen för dina 16 eller 17 högsta betyg. Detta blir ditt meritvärde.

A=20 p

B=17,5 p

C=15 p

D=12,5 p

E=10 p

 

Du som läser moderna språk och har lägst betyget E får räkna detta som ett 17:e betyg. Elever antas i turordning där högst poäng/betyg kommer in först.