Individuella val

Inför årskurs 2 och årskurs 3 gör alla elever på Tibble ett individuellt val. Genom ditt individuella val har du möjlighet att bredda din utbildning eller fördjupa dig inom något du tycker är extra intressant. Du väljer totalt 200 poäng.

EKONOMIPROGRAMMET

Moderna språk 2 
Moderna språk 4 
Estetisk kommunikation 
Idrott och hälsa 2 
Engelska 7 
Naturkunskap 2
Matematik 3 (för EKJUR) 
Matematik 4 (för EKEKO) 
Internationella relationer 
Miljö- och energikunskap 
Hållbart samhällsbyggande 
Ledarskap och organisation
 

NATURVETENSKAPSPROGRAMMET

Moderna språk 2 
Moderna språk 4 
Estetisk kommunikation 
Idrott och hälsa 2 
Engelska 7 
Matematik 4 (för NASAM)
Matematik 5 
Ledarskap och organisation
Naturvetenskaplig specialisering (för NASAM)
Psykologi 1 + 2 
Internationella relationer 
Internationell ekonomi 
Retorik
 

SAMHÄLLSVETENSKAPSPROGRAMMET

Moderna språk 3 
Estetisk kommunikation
Engelska 7 
Idrott och hälsa 2 
Matematik 3 
Naturkunskap 2
Internationella relationer 
Miljö- och energikunskap 
Internationell ekonomi 
Ledarskap och organisation (för SASAM) 
Samhällskunskap 3 (för SABET)