För vårdnadshavare

För barnen i årskurs 9 som står inför sitt gymnasieval är du som vårdnadshavare ett viktigt stöd i processen. Genom att visa intresse kan du hjälpa ditt barn nå sina drömmar och få den bästa studietiden under gymnasiet. Nedan presenterar vi några punkter som kan vara bra att känna till och tänka på.

Stötta valet men låt barnet välja

Eleverna måste få utrymme att välja utbildning utifrån sina egna intressen och talanger, men de behöver stöttning och coaching av föräldrar för att göra bra och realistiska val. Många barn har själv svårt att beskriva sig själva, vad de är bra på och deras starka sidor. Att hjälpa dem beskriva detta utgör du som vårdnadshavare en nyckelroll i.

Uppmärksamma och uppmuntra sådant som ditt barn är bra på och tycker är roligt, såväl praktiskt som teoretiskt. Att välja utbildning efter intresse är nyckeln till en framgångsrik och rolig karriär.

Diskutera

Prata med ditt barn om vilka ämnen som är roliga och vilka som är tråkiga eller svåra. Om matematik inte är den starka sidan och NO-ämnena är trista kan naturvetenskapsprogrammet bli tre tunga år både för eleven och föräldrarna.  

Ta gärna hjälp av skolans studie- och yrkesvägledare som ett bra komplement i dikssukionen och som stöd under hela processen.

Planera

Vissa program på högskolor och universitet kräver särskild behörighet utöver den grundläggande som erbjuds på alla program på gymnasiet. Ta reda på vilken behörighet som behövs för att ditt barn ska kunna välja till detta i sin utbildning.

Läs på

Att välja utbildning på gymnasiet ger eleverna fantastiska möjligheter att få mer inflytande över sin framtid. Inom varje program erbjuds flera inriktningar vilket ger eleverna stora valmöjligheter. Läs in dig på de program som ditt barn är intresserad av för att hjälpa till att göra kloka beslut.

Om det blir fel, få inte panik

Om ditt barn inte tycker sig ha gjort rätt val, se till att stötta även då. Prata om vad som blev fel och vad som behövs för att det ska kännas rätt. Det mesta går att lösa! Ens gymnasieutbildning behöver inte definiera ens framtid utan att det finns fler vägar att ta om man ångrar sig. Vi ändras alla som människor. 

Uppmuntra till mer information

Att ta reda på så mycket information som möjligt om programmet och skolan är chansen större att ditt barn kommer trivas under sina tre år på gymnasiet. Uppmuntra till att ta del av information, mässor och öppet hus och se till att följa med om ditt barn behöver stöttning. Engagera dig i ditt barns val.

Under hösten 2020 hölls både mässor och öppet hus digitalt, något vi kommer fortsätta med under vårterminen 2021.

Datum för vårens öppna hus på Tibble Campus Kista: 21 januari och 2 februari.

Hjälp till att bryta mönster

Att välja yrke och utbildning därefter kan vara svårt om man inte vet vad man vill. En bra början är att prata med vänner och bekanta för att lära sig mer om vilka olika yrken som finns inom olika branscher. Forskning visar att unga fortfarande påverkas av normer i sina utbildnings- och yrkesval exempelvis som föreställningen om att vissa yrken passar bättre för män och vissa för kvinnor. Som förälder har man en viktig roll för att bryta dessa mönster och istället prata om utbildning och yrke utifrån talang, intresse och framtidsmöjligheter.

For English, press here