För årskurs 9

Välkommen!

I helt nyrenoverade lokaler öppnar vi Tibble Gymnasium Campus Kista hösten 2020.

Tibble Gymnasium Campus Kista (TCK) är en skola som ska kännas viktig för elever, föräldrar och personal. Skolan har en stark framåtsyftning för att inge styrka och hopp. Vi har fokus på en hållbar framtid med de globala målen i centrum och ska vässa elevernas kunskaper om hur man förändrar världen.

Under tre års tid kommer du som väljer TCK att få en gymnasieutbildning av högsta kvalitet som förbereder dig för högre studier och den framtida arbetsmarknaden. Dessutom får du lära dig att forska, driva opinion, ta till dig ny kunskap och sprida den. Du kan och vill göra skillnad för dig själv och andra på ett positivt och värdefullt sätt.

 

Varmt välkommen till oss!