Traineeprogrammet

Som trainee får du

  • En förstelärare som mentor
  • Gå en ledarskapsutbildning
  • Driva ett eget skolutvecklingsprojekt
  • Auskultera några av våra skickligaste lärare
  • Möjlighet att lära känna hela koncernen - delta i allt från IT-underhåll till styrelsemöten.

    Du spenderar 70 % på undervisning och 30 % på egen utveckling

 

En extra bra start

Vi vet att det mest effektiva lärandet sker när våra elever blir inspirerade. Därför vill vi börja med att inspirera våra lärare och göra det roligt att lära ut. Med traineeprogrammet får du möjlighet att bygga nätverk mellan dig och medarbetare i skolornas samtliga delar. Du får delta vid intressanta seminarier där erfarna kollegor delar med sig av egna erfarenheter och framgångsrika arbetsmetoder. Du blir snabbt trygg i din nya yrkesroll och får fördjupad kunskap om framtida utvecklingsmöjligheter.

 

Var mer än lärare

Blir du antagen till vårt traineeprogram innebär det en fast tjänst med samma lön som andra nyexaminerade lärare, men att du spenderar 70 % av tiden till undervisning och 30 % på traineeprogrammets olika delar för egen utveckling. Som trainee har du en förstelärare som mentor och stöd under hela ditt första år. Ni kommer att träffas på schemalagda möten varje vecka.

Du kommer även att driva ett eget projekt inom utbildningsområdet. Som trainee får du gå en ledarskapsutbildning för att bli en tryggare ledare i klassrummet, bland dina kollegor och för dig själv. Du kommer ha extra tid i ditt schema att lägga på lektionsplanering och du kommer att få möjlighet att möta och lära av några av skolornas mest skickliga lärare.

 

lär för framtiden

Som en del av traineeprogrammet får du en djup inblick i organisationen för både grundskolan och gymnasiet. Vårt traineeprogram passar alla som vill fortsätta att utvecklas inom pedagogik, utbildning och ledarskap. Det är en bra start på karriären och ger dig en bra grund att stå på oavsett om du vill bli förstelärare, arbetslagsledare, utbildare, rektor, vice rektor eller något helt annat inom utbildningsområdet.

Kontaktperson

Om du har några frågor om Traineeprogrammet är du varmt välkommen att ta kontakt med oss!

Nästa traineegrupp startar ht 2019. Ansökansfristen till denna grupp har redan passerat. 

Josephine Klingberg
Traineekoordinator

Malin Eklöw
Ansvarig Traineeprogrammet

OBS! För att kontakta Tibbles personal, använd mallen "fornamn.efternamn@tibble.nu"

Ansökan

Ansökan till nästa läsårs traineeprogram öppnar januari 2020.