Monika Bergkvist

Aptit på kunskap är inspirerande!

Jag har alltid tyckt om teater. Jag har till fullo försökt utnyttja möjligheten att uppleva andra kulturer. Och jag har tyckt om att hjälpa. I mitt yrke som gymnasielärare i spanska och engelska har jag möjlighet att få utlopp för allt detta. Jag talar varje dag inför människor, och får andra att göra detsamma. Med ungdomar reser jag till olika delar av världen. Varje dag behöver någon min hjälp. Allt detta för att jag undervisar i de ämnen jag är allra mest intresserad av.

Som 18-åring reste jag till New York där jag studerade på college. Senare bodde jag även i Barcelona i två och ett halvt år, där jag förkovrade mig i det spanska språket. Vid sidan av mina heltidsstudier vid Stockholms universitet, där jag var ordförande i Iberoromanska Kulturföreningen, arbetade jag som receptionist, inom resebranschen och med mässverksamhet. Förutom pedagogisk utbildning från Lärarhögskolan har jag masters i engelska (80 poäng), 80 poäng i spanska och 20 poäng i svenska som andraspråk vilket hjälper mig då jag undervisar elever med annat modersmål. På Tibble Gymnasium har jag arbetat sedan 2002.

Som legitimerad lärare sätter jag stort värde på lust, glädje och att våga försöka. Att få möta unga människor med aptit på kunskap är inspirerande. Att få resa med ungdomar som har roligt är en ynnest. Att få en elev som aldrig läst en bok att vilja välja Edgar Allan Poe känns fantastiskt.