Katarina Molinari

Att lära sig lära

Jag är förstelärare i naturkunskap på Tibble gymnasium. Efter att ha studerat fysik, kemi, biologi och geovetenskap vid Stockholms universitet tog jag min lärarexamen 1985. Jag undervisade på högstadiet i drygt 10 år innan jag kom till Tibble gymnasium 1998. Här har jag huvudsakligen undervisat i naturkunskap och biologi men också arbetat med det som vi kallar för livskunskap.

Skolan ska ge alla elever goda kunskaper, men parallellt med detta är det också viktigt att våra ungdomar får växa som individer och utveckla en tro på sig själva och på framtiden. Vad framtiden bär med sig är det ingen som vet, så det viktigaste är kanske inte vad man lär sig utan att man lär sig att lära. Att vara nyfiken och öppen för lärandet i sig utvecklar tänkandet. Att som lärare få vara en del i den processen är fantastiskt.