Andreas Franke

Jag är lärare i psykologi och undervisar också svenska. När jag själv gick på gymnasiet hade jag en fantastisk psykologilärare som väckte intresset för ämnet och sedan dess har jag varit fast. Efter studier i psykologi vid Umeå universitet ville jag själv bli den som väcker det där intresset och fortsatte därför på Lärarhögskolan i Umeå. På Tibble har jag varit sedan 2002.

Psykologin är ett ämne som kommer nära oss själva och ställer spännande frågor om hur vi själva och andra människor fungerar i livets olika situationer. I min undervisning börjar vi alltid i elevernas egna upplevelser och erfarenheter och sedan ger psykologikurserna verktyg för att analysera och förstå egna och andras tankar och beteenden.