Humanist

NIU

Startar ej 2017/2018.

Humanistiska programmet är det perfekta programmet för dig som älskar språk. Här får du kunskaper som leder ut i världen, ger bättre förståelse för den egna och andras kulturer samt en bred allmänbildning. Det humanistiska programmet ger goda möjligheter till jobb och studier utomlands och utvecklar också din förmåga att tala inför andra genom studier i retorik.

Det humanistiska programmet:

  • ger kunskaper ut i världen
  • ger dig en bred allmänbildning för fortsatta högskolestudier
  • är en bra merit vid jobb och studier utomlands
  • gör dig till en god talare genom studier i retorik

Poängplan

Här kan du se hela Humanistiska programmets poängplan

Läs Mer

Kontakt

Programchef Andreas Franke
073 - 661 27 12
andreas.franke@tibble.nu

Kontakta Andreas

Inriktningar

Språk

Kunskaper i språk blir allt viktigare i ett mångkulturellt samhälle och en internationell värld. Genom studier i humanistiska ämnen som språk, retorik, historia och filosofi förbereder Humanistiska programmet för nationella och internationella möten.

Läs mer