Teater / Musikal

Programfördjupning Teater 

Programfördjupningen inom teater ger dig kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet. Vi studerar skådespeleri, dramatik och regi och utgår från elevernas kreativitet, vilket leder till skaparglädje och vilja att berätta och söka karaktär. Utbildningens huvudsakliga mål är att ge dig en grund för framtida, eftergymnasiala studier inom området.


Förkunskapsprov

Förkunskapsprovet består av tre delar: monolog, dialog och improvisation. Du som söker får en monologtext och en dialogtext hemskickad tillsammans med kallelsen till provet ett par veckor innan provtillfället. Improvisationsmomentet kan inte förberedas utan alla instruktioner ges på plats.

Programfördjupning Musikal

Vår välkända musikalutbildning finns fortfarande kvar, men inom den nya gymnasieskolan som en programfördjupning inom Inriktning Teater. 

På programfördjupning Musikal läser du flera stora teaterkurser, men utbildningen innehåller också sång och dans under hela studietiden. Sångundervisningen sker både individuellt och i grupp. Inom dansen arbetar vi med olika tekniker såsom exempelvis jazz och showdans, klassisk balett och nutida modern dans. I årskurs tre, på våren, får du en touch av musikallivets verkliga arena då vi sätter upp vår slutproduktion, en musikal, på Tibble Teater.


Förkunskapsprov

Förkunskapsprovet testar den sökande inom sång, dans och teater. Sångprovet går till så att du väljer en valfri sång att sjunga upp samt sjunger en obligatorisk sång som har skickats ut tillsammans med kallelsen till provet. Teaterprovet består av en dialogtext som du också fått hemskickad, övat in och sedan framför. Dansprovet genomförs tillsammans med flera andra sökande. Provet tar cirka 45 minuter och leds av en danslärare som instruerar på plats.

TEATER / MUSIKAL

  • Scenisk gestaltning 1, 2 & 3 3x100p
  • Teaterteori 100p


Programfördjupning - Teater

  • Sceniskt karaktärsarbete 1 & 2 2x100p
  • Fysisk teater 100p
  • Sång 1 100p
  • Entreprenörskap 100p

Programfördjupning - Musikal

  • Sång 1 & 2 2x100p
  • Dansgestaltning 1 100p
  • Dansteknik 1 100p
  • Entreprenörskap 100p