Musik

På Musikinriktningen får du möjlighet att utveckla din musikalitet, hitta ditt egna musikaliska uttryck samt musicera tillsammans med andra.

Tyngdpunkten i musikundervisningen ligger vid att skapa en trygg och kreativ miljö där vi ger eleverna de verktyg de behöver för att utveckla sin musikalitet.

De lärare som undervisar på musikinriktningen är alla utbildade pedagoger samt yrkesverksamma musiker med starka kopplingar till musikbranschen.

Alla inriktningar på Tibble Estet arbetar efter en 3-stegsmodell: 

Teknik-Fördjupning-Projekt

På musikinriktningen förverkligas det så här:

Teknik

Under alla tre åren får du enskild undervisning på ditt huvudinstrument/sång samt på ett obligatoriskt biinstrument(piano eller sång). Du får även spela/sjunga i olika ensembler där du arbetar i olika genrer - t ex pop, rock, jazz, soul eller RnB. Du får även undervisning i gehörs- och musiklära som ger dig en god grund för fortsatta musikstudier.




Fördjupning

Du får undervisning i ljudteknik där du får lära dig att arbeta med live-ljud och i studiomiljö. Vi jobbar med musikprogrammen Pro Tools och Logic, som är de mest använd inom professionell musikproduktion. Vi har en välutrustad inspelningsstudio som du får möjlighet att använda inom ramen för kursen. I kursen Estetisk kommunikation får du, tillsammans med andra, lära dig att kommunicera och uttrycka en idé/budskap genom musikutövande. Ensemble, Gehörs- och musiklära samt Instrument/Sång är kurser som pågår genom hela utbildningen och som fördjupas allt mer under studietiden.

Projekt

På den stora scenen i Tibble teater får du många möjligheter att framträda inför publik i form av uppspel/konserter eller egna projekt. I årskurs tre genomför Musikeleverna sin slutkonsert, som är en påkostad show med massor av modern ljud- och ljusteknik.

Förkunskapsprov

När du söker till musikinriktningen kommer du att bli kallad till ett förkunskapsprov. Det är uppdelat i tre moment: Huvudinstrument (din musikaliska spets)-Övriga färdigheter (din musikaliska bredd)-Oförberedda uppgifter (enklare notläsning, ackordspel och improvisation).

Musik

  • Ensemble med körsång 200
  • Instrument eller sång 1 100
  • Gehörs- & musiklära 1 100



Programfördjupning

  • Instrument eller sång 2 100
  • Ensemble 2 100
  • Ljudproduktion 1 100
  • Estetisk kommunikation 2 100
  • Entreprenörskap 100