Dans

Startar ej 2017/2018

På Tibble estet – inriktning dans, arbetar vi med dansen som scenisk konstform och utvecklar dansteknik, musikalitet och personliga uttryck. Genom ditt starka engagemang ger det egna arbetet resultat och man kan utvecklas till en mångsidig dansare.

Våra dansämnen är Jazzdans, Klassisk balett och Modern-/Nutida dans. Här utvecklas fysisk styrka, kontroll, flexibilitet, olika stilars rörelsekvalitéer samt eget skapande. 

Danslärarna har stor erfarenhet av undervisning och de ämnen de representerar. Tillsammans finns djup kunskap inom Jazzdans, Klassisk balett, Modern-/Nutida dans och musikalkoreografiskt arbete.

Alla inriktningar på Tibble Estet arbetar efter en 3-stegsmodell: 

Teknik-Fördjupning-Projekt

Teknik

Inom Dans måste teknikträningen vara kontinuerlig och därför finns den med under hela studietiden i kurserna Dansteknik 1 & 2 samt Dans och gestaltning.

 

Fördjupning

Efter första året går vi alltmer in och fördjupar kunskaperna mer i detalj genom mer avancerad träning. Detta sker i kurserna Dansteknik 3 & 4, Dansimprovisation och komposition och Dansteori.

Projekt

För att utveckla inlevelse och utstrålning lägger vi stort fokus på sceniska framträdanden i olika stilar. Därför gör vi kontinuerligt små och stora föreställningar bland annat på Tibble teater med kostym och ljus.

Arbete med koreografier och eget skapande, föreställning och samproduktion med de andra inriktningarna äger rum i kurserna Dansimprovisation och komposition samt Repertoar.

Förkunskapsprov

När du söker till inriktning dans kommer du att bli kallad till ett förkunskapsprov. Det krävs ingen förberedelse. Vi håller en längre danslektion där inslag av Jazzdans, Klassisk balett och Modern-/Nutida dans finns med och du får flera möjligheter att visa vilken erfarenhet du har av dans. Vi tittar på uttryck, fysiska förutsättningar, vilja och engagemang. Du gör provet i grupp och därefter har vi individuella samtal.

DANS

 • Dansgestaltning 1 100
 • Dansteknik 1 & 2 2x100
 • Dansteori 100  PROGRAMFÖRDJUPNING
   
 • Dansteknik 3 & 4 2x100
 • Dansimprovisation
 • & komposition 100
 • Repertoar 100
 • Entreprenörskap 100 * alt. svenska som andraspråk