Estet

ES

I CENTRUM FÖR ESTETISK GYMNASIEUTBILDNING I NORRORT

Estetiska programmet är ett högskoleförberedande program, som förbereder eleverna för framtida högskolestudier inom det konstnärliga, samhällsvetenskapliga och humanistiska området.

Tibble Estet firade förra läsåret 20-årsjubileum där drygt 300 av de cirka 750 elever som tagit studenten på Tibble Estet kom för att fira med konsert och fest. På Tibble Estet undervisar lärare med stor branscherfarenhet och förståelse för estetikens inverkan på all inlärning. Som elev får du utveckla dina konstnärliga uttryck genom konserter, utställningar och föreställningar men du får också en bred teoretisk utbildning som öppnar upp för framtida studier inom många, skiftande områden.

POÄNGPLAN

Här kan du se hela Estetiska programmets poängplan

Läs mer

Kontakt

Programchef Marie-Louise Spagnoli
08-522 827 30
marie-louise.spagnoli@tibble.nu

Kontakta Marie-Louise

Inriktningar

Bild & formgivning

På Bild- och Form utbildar vi inom det breda området visuell kultur. Vi tror att kunskap i bildframställning är baskunskap i dagens bildrika samhälle. Bildkunniga människor behövs överallt. Tyngdpunkten i bildundervisningen ligger vid att ge eleverna de verktyg som de behöver för att framställa och kommunicera med teckning, måleri, skulptur och foto samt att ge en grund för framtida studier inom området.

Läs mer

Teater / Musikal

Programfördjupning Teater ger dig kunskaper om teaterns tre hörnpelare: berättelsen, berättaren och rummet. Vi studerar skådespeleri, dramatik och regi och utgår från elevernas kreativitet, vilket leder till skaparglädje och vilja att berätta och söka karaktär. Utbildningens huvudsakliga mål är att ge dig en grund för framtida, eftergymnasiala studier inom området.

Läs mer

Dans

Startar ej 2017/2018. På Tibble estet – inriktning dans, arbetar vi med dansen som scenisk konstform och utvecklar dansteknik, musikalitet och personliga uttryck. Genom ditt starka engagemang ger det egna arbetet resultat och man kan utvecklas till en mångsidig dansare. Våra dansämnen är Jazzdans, Klassisk balett och Modern-/Nutida dans. Här utvecklas fysisk styrka, kontroll, flexibilitet, olika stilars rörelsekvalitéer samt eget skapande. 

Läs mer

Musik

På Musikinriktningen får du möjlighet att utveckla din musikalitet, hitta ditt egna musikaliska uttryck samt musicera tillsammans med andra. Tyngdpunkten i musikundervisningen ligger vid att skapa en trygg och kreativ miljö där vi ger eleverna de verktyg de behöver för att utveckla sin musikalitet. De lärare som undervisar på musikinriktningen är alla utbildade pedagoger samt yrkesverksamma musiker med starka kopplingar till musikbranschen.

Läs mer