Ekonomi

INRIKTNING EKONOMI

Du som väljer inriktning Ekonomi kommer att mötas av behöriga, engagerade lärare. Tillsammans utforskar vi företagandets villkor och lyssnar till inspirerande röster från erfarna entreprenörer. Vi bjuder in gäster från universitet och högskola som håller både lärare och elever uppdaterade på det senaste inom forskningen.

Programfördjupning Marknadsföring

Fördjupning Marknadsföring passar dig som tycker det är roligt med reklam. Du är intresserad av marknadskommunikation, försäljning och ledarskap. Vi knyter ihop de praktiska kunskaperna kring försäljning av varor och tjänster med de teoretiska resonemangen. Du får möjlighet att kombinera det grafiska och visuella uttrycket med grundläggande marknadsförings-strategier - hur bygger man starka varumärken?

 

Programfördjupning Gymnasieekonom

Du som gillar siffror och ser fram emot att arbeta med IT som verktyg för både kommunikation och beräkning skall välja fördjupningen Gymnasie-ekonom. Du läser kurser i finansiering och redovisning, samt arbetar genomgående med den teknik företagsekonomer förväntas behärska. Vårt mål är att du efter avslutade studier skall behärska uppgifterna på en ekonomiavdelning såsom skapandet av ekonomiska kalkyler, löpande bokföring och upprättande och analys av årsbokslut.

Programfördjupning Internationell ekonomi 

Fördjupningen Internationell ekonomi (väljs direkt i åk 9) väljer du som tänker plugga ekonomi på högskolan, gärna med en eller flera terminer utomlands.

Du drivs av ett intresse för ett globalt perspektiv och ser din framtida arbetsmarknad även utanför Sverige. Du läser engelska i tre år och förväntas delta i skolans representativa uppdrag i anslutning till utlandsbesök. I årskurs två åker klassen till London och jobbskuggar, gör marknadsundersökningar och får en heldag på Sky Labs Studios med fokus på affärsidéer.

Förra årets treor åkte till Hongkong och Guangzhou och gjorde studiebesök på Hongkong Harbor, Scania och i värdelevernas hem. Kurserna internationell handel och marknadsföring lämpar sig bra för studier i Kina och när du lämnar Tibble har du god kunskap om att göra affärer med andra länder.

 

 

Ung företagsamhet

När du börjar din utbildning på ekonomiprogrammet på Tibble så har dina ekonomilärare som målsättning att du ska vara redo att i åk 3 driva ett eget företag. Under åk 1 och 2 lär du dig allt om företagsekonomi inom områdena marknadsföring, redovisning, finansiering och kalkylering, ledarskap och organisation.

Läs mer här.