Utbildningar

Genom våra utbildningar får du en mycket god grund för din personliga utveckling och för ditt aktiva deltagande i samhällslivet. Gymnasiestudierna ska förbereda dig för yrkesverksamhet eller för högskolestudier efter avslutad gymnasieutbildning. Utbildningen ska kännas meningsfull och utmanande. Du får de bästa förutsättningarna till egen utveckling under ledning av skolans engagerade och välutbildade lärare.

Tibble Gymnasium erbjuder samtliga högskoleförberedande utbildningar samt idrott, hälsa och ledarskapsprogrammet. Se menyn till vänster.

Samtliga våra utbildningar leder till antingen högskoleförberedande examen eller yrkesexamen. Samtliga elever som följer ett yrkesprogram på Tibble Gymnasium kan genom val av kurser erhålla högskoleförberedande examen.

HÖGSKOLEFÖRBEREDANDE EXAMEN

För att erhålla högskoleförberedande examen ska du ha genomgått en utbildning som omfattar 2500 poäng, varav minst 2250 poäng med godkänt betyg. I det godkända betyget ska följande kurser ingå:

  • svenska eller svenska som andra språk 1, 2 och 3
  • engelska 5 och 6
  • matematik 1a, 1b eller 1c
  • godkänt betyg i gymnasiearbetet

 

Yrkesexamen

För att erhålla yrkesexamen ska du ha genomgått en utbildning som omfattar 2500 poäng, varav minst 2250 poäng med godkänt betyg. I det godkända betyget ska följande kurser ingå:

  • svenska eller svenska som andra språk 1
  • engelska 5
  • matematik 1a
  • Programgemensamma kurser om 400 poäng
  • Godkänt betyg i gymnasiearbetet