SL-kort

Elever som har längre än 6 km till skolan kan kvittera ut SL-kort hos handledaren.

Korten gäller från 04.30 till 19.00.


Tilläggskort köps på SL-center.