Specialpedagoger

Anna Brolén
EKI – EKJ – SAB – SAS – SAJ – TE
08-5228 27 33
anna.brolen@tibble.nu
Rum 118

 

Niklas Lefrell
EKE – ES – SAM – IHL – NA
08-5228 27 34
Niklas.lefrell@tibble.nu
Rum 115

Specialpedagogen arbetar utifrån en helhetssyn och är ett stöd i skolan för elever som är i behov av extra stöd. Specialpedagogen genomför pedagogiska utredningar för att identifiera och analysera orsaker till svårigheter i undervisnings- och lärandemiljöer. Specialpedagogen fungerar som en rådgivare under såväl kortare som längre tid. Elever som är i behov av extra stöd kan få hjälp av specialpedagogen med bland annat kompensatoriska hjälpmedel, läs- och skrivstrategier, hjälp med att organisera skolarbeten och med motivation.

Specialpedagogiska skolmyndigheten

Dyslexiförbundet FMLS