Skolledning

Håkan Söderström 
Rektor
08-5228 27 03 
soderstrom@tibble.nu

Catarina Bratt Hultgren
Ekonomichef/HRansvarig
08-5228 27 02
catarina.bratthultgren@tibble.nu

Andreas Franke
Estetiska programmet
Samhällsvetenskapsprogrammet
andreas.franke@tibble.nu 
08-5228 27 01

Liisa Gellerstedt
Ekonomiprogrammet
liisa.gellerstedt@tibble.nu 
08-5228 27 01

Katarina Molinari
Idrott, hälsa och ledarskap
Naturvetenskapsprogrammet
Teknikprogrammet
katarina.molinari@tibble.nu 
08-5228 27 01