Biträdande Rektorer

Ekonomiprogrammet
Liisa Gellerstedt
08-5228 27 01
liisa.gellerstedt@tibble.nu

Estetiska programmet
Andreas Franke
08-5228 27 01
andreas.franke@tibble.nu

Idrott, hälsa och ledarskapsprogrammet
Katarina Molinari
08-5228 27 01
katarina.molinari@tibble.nu

Naturvetenskapsprogrammet 
Katarina Molinari
08-5228 27 01
katarina.molinari@tibble.nu

Samhällsvetenskapsprogrammet
Andreas Franke
08-5228 27 01
andreas.franke@tibble.nu

Teknikprogrammet
Katarina Molinari
08-5228 27 01
katarina.molinari@tibble.nu