Förstelärare

Förstelärargruppen 2017/2018 består av 23 personer: 19 förstelärare, 1 docent, 2 lektorer och 1 rektor

Rektor

Håkan Söderström
hakan.soderstrom@tibble.nu

Docent i Praktisk Filosofi

Håkan Salwén
hakan.salwen@tibble.nu

Lektor

Henrik Mickos
henrik.mickos@tibble.nu

Niklas Ericsson
niklas.ericsson@tibble.nu

BIOLOGI/Naturkunskap

Thomas Wilén
thomas.wilen@tibble.nu

EKONOMISKA ÄMNEN

Anna Gyllbrink
anna.gyllbrink@tibble.nu

Cecilia Westin Borgell
cecilia.westin-borgell@tibble.nu

ENGELSKA

Ramona Holmlund
ramona.holmlund@tibble.nu

Christer Lundfall
christer.lundfall@tibble.nu

ESTET

Mikael Littwold
mikael.littwold@tibble.nu

FILOSOFI

Henrik Lokind
henrik.lokind@tibble.nu

FYSIK 

Tomas Wallgren
tomas.wallgren@tibble.nu

Idrott och hälsa

Göran Cumzelius
goran.cumzelius@tibble.nu

Kemi

Peter Whitley
peter.whitley@tibble.nu

Matematik

Carina Bratt
carina.bratt@tibble.nu

Religion

Johan Törnblom
johan.tornblom@tibble.nu

SAMHÄLLSKUNSKAP

Fredrik Eriksen
fredrik.eriksen@tibble.nu

Niklas Johnson
niklas.johnson@tibble.nu

Språk

Katarina Fjelkner
katarina.fjelkner@tibble.nu

 

Svenska

Carin Eklund
carin.eklund@tibble.nu

I. Rösåsen
rosasen@tibble.nu

Lotta Jonsson
lotta.jonsson@tibble.nu

 

TEKNIK/IT

Jay Almasi
jay.almasi@tibble.nu