Företagsledning

Niklas Pålsson
VD och lärare
08-5228 27 04
mobil: 073-400 02 31
niklas.palsson@tibble.nu

Håkan Söderström
Rektor
08-5228 27 03
soderstrom@tibble.nu

Hans Byström
It-chef och lärare
08-5228 27 06
hans.byström@tibble.nu

Catarina Bratt Hultgren
Ekonomichef/HRansvarig
08-5228 27 02
catarina.bratthultgren@tibble.nu

Samtliga ovanstående medarbetare kan du träffa vid rektorsexpeditionen nära receptionen.