Företagsledning

Niklas Pålsson
VD och lärare
08-5228 27 04
mobil: 073-400 02 31
niklas.palsson@tibble.nu

Håkan Söderström
Rektor Tibble Gymnasium
08-5228 27 03
soderstrom@tibble.nu

Karin Järleby
Rektor Täby Friskola
08-792 26 10
karin.jarleby@tabyfriskola.se

André Lindahl
It-chef
073-661 27 19
andre.lindahl@tibble.nu

Catarina Bratt Hultgren
Ekonomichef/HRansvarig
08-5228 27 02
catarina.bratthultgren@tibble.nu

Marie-Louise Spagnoli
Chef Elevhälsan
08-5228 27 30
marie-louise.spagnoli@tibble.nu

Malin Eklöw (föräldraledig HT-18)
Marknads- & kommunikationsansvarig
073-661 27 08
malin.eklow@tibble.nu

Ian Conroy
Servicechef
073-661 27 26
ian.conroy@tibble.nu

Samtliga ovanstående medarbetare kan du träffa vid rektorsexpeditionen nära receptionen.