Datatekniker

För felanmälan: helpdesk@tibble.nu

André Lindahl
073-661 27 19
andre.lindahl@tibble.nu

Mattias Aldehag
073-661 27 21
mattias.aldehag@tibble.nu

David Kohlström
073-593 07 35
david.kohlstrom@tibble.nu 

Alexander Christiansen Wikman
alexander.christiansenwikman@tibble.nu

Luna Jernberg 
073-661 27 25
luna.jernberg@tibble.nu