Vi har analyserat bakterieodlingar

I kursen Bioteknik har eleverna samlat in prover från sin omgivning för att sedan odla bakterier från dessa prover. De har fått använda sina kunskaper inom bland annat sterilteknik, odlingsteknik och analysteknik.

Eleverna har fått färga in bakteriekolonierna med olika färgningstekniker för att sedan i mikroskop försöka avgöra vilken typ av bakterier de har hittat i de olika proverna. Resultatet har ibland förvånat, platser de trodde skulle ha mycket bakterier har varit bakteriefria medan det omvända också gällt. Slutligen har de sammanställt en omfattande analys över sina resultat och dragit slutsatser kring fynden. Arbetet har gett en bra förberedelse för det analysarbete man utför inom olika högskoleutbildningar inom vården som tex. läkarutbildningen.