Två Tibble-lärare nominerade till Guldäpplet

Två av Tibbles lärare, Henrik Mickos & Jay Almasi har blivit nominerade till Guldäpplet, ett lärarpris som belönar lärare som fått in IT i skolan.

Det var under förra året som Henrik Mickos, fil dr. i kemi och undervisande lärare på Tibble kom med förslaget till Jay Almasi, Förstelärare i Teknik att de skulle slå ihop delar av sina kurser för att låta eleverna samläsa. Tillsammans skulle de driva ett projekt där eleverna inom kemi-kursen skulle ta prover för att mäta temperatur, luftfuktighet och koldioxidhalter under flera veckor. Dessa värden skulle eleverna sedan mata in i en databas som de inom kursen webbserverprogrammering hade designat och byggt själva för att till sist analysera sina resultat.

Projektet vars resultat även kommunen skulle komma att ha användning för skapade ett stort engagemang bland eleverna. De var otroligt motiverade under hela arbetet och hittade sätt att dra nytta av varandras styrkor. De lärde av varandra och samarbetade.