Tibbledagen 2018

Tibbledagen 2018

Tibbledagen är en ny tradition på Tibble gymnasium som syftar till att främja Tibbles gemenskap, överskrida programgränser, samt visa på skolans mångfald. Den första Tibbledagen firades tisdag 4 december genom en samling med musikaliska framträdanden av elever från flera av våra olika program.