Terminens första draknäste

Tibbles unga företagare har träffat företagsledare från Täby Rotary för att försöka hitta mentorer till sina företag.

I denna första runda av Draknästet gäller det inte bara att övertyga drakarna om att affärsidén håller utan även att kunna besvara de många, kluriga frågorna de får. Tibbles ekonomer tackar Rotary för stort engagemang och ett fantastiskt inlärningstillfälle!