Kevin och Lovisa forskar på riktigt!

Kevin och Lovisa går tredje året på gymnasiet och har redan skickat deras och klassens första forskningsrapporter till både Stockholms universitet och godisföretaget Konfektyrfabriken Aroma AB. Innan påsk var Lovisa och Kevin i Tartu, Estland för att presentera deras forskning på ett stort forskningskonvent.

Konfektyrfabriken Aroma AB tillverkar godis och arbetar just nu med ett projekt för att förhöja smakerna i deras välkända gelégrodor. Lovisa och Kevin, tillsammans med deras klass NA14A, fick i uppdrag att ta reda på hur receptet bäst kan förbättras. De skulle ta reda på hur koncentrationen av citronsyra i receptet ska höjas för att få en ännu bättre smak på grodan.

Efter en stor mängd producerade och provsmakade grodor och noggrant dokumenterande har eleverna kommit fram till vilken sammansättning som flest testpersoner tycker om.

Det andra projektet som Lovisa och Kevin redovisade under konventet var något helt annat. Eleverna har undersökt enzymers stereoselektivitet. Man vill ta reda på om ett visst enzym, i en onaturlig miljö, kan användas för att särskilja molekyler som är spegelbilder av varandra för att kunna separera dem. Detta används bland annat inom medicinindustrin. Tidigare har forskare använt tungmetaller för att kunna genomföra denna process men elevernas forskning ska bidra till att hitta nya tillvägagångssätt som är mer effektiva, miljövänliga och mindre kostsamma.

Med hjälp av Henrik Mickos, forskare och undervisande lärare på Tibble har eleverna genomfört forskning med samma metoder som man använder på universitet och högskolor för att kunna sammanställa labbresultaten till en vetenskaplig rapport.

 

Läs om Naturvetenskapsprogrammet på Tibble här!